BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Sinds we rookmelders hebben geplaatst,

eet de brandweer altijd gezellig mee.

Tijdens een calamiteit wil je dat er snel en adequaat wordt gehandeld door bedrijfshulpverleners. Daarom is het belangrijk om BHV trainingen te verzorgen, zodat BHV’ers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. De Arbowet verplicht dat ieder bedrijf met personeel in dienst, zijn bedrijfshulpverlening regelt.  Tevens stelt de Arbowetgeving, dat de BHV’ers te allen tijde voldoende getraind dienen te zijn en over de juiste middelen dienen te beschikken om hun taak als BHV’er goed uit te kunnen oefenen.


Remkes Safety biedt volledig gecertificeerd BHV trainingen aan volgens NIKTA. 


Het is natuurlijk ook mogelijk om deze modules los te volgen.Tijdens onze BHV opleiding komt het volgende aanbod:


•het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

•het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.

•het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.


We kunnen geheel zelfstandig certificeringen uitgeven van de NIKTA.

Onze trainingen kunnen InCompany gegeven worden.


Neem gerust contact op als u een goede volwaardige BHV opleiding wil volgen.

Naast deze BHV training kunnen wij natuurlijk training op maat aanbieden (b.v. communicatie of ontruimingsoefeningen).


Verder bieden wij de volgende cursussen aan:

Fire Safety Officer

Kleine Blusmiddelen

Bedrijfshulpverlener Module Kind en Omgeving

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het bedrijfshulpverleningsplan, kortweg het BHV-plan.


Wij kunnen u helpen met het maken van een BHV plan, Ontruimingsplan en beschrijving van de noodprocedures.


Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.