Kleine blusmiddelen

Kleine blusmiddelen

Als er rook is en vuur, was de BHV training te duur

Voor het blussen van een beginnende brand bestaan er verschillende soorten Kleine Blusmiddelen. Kleine Blusmiddelen moeten voldoen aan bepaalde regel en wetgeving. Voor de juiste beheersing is het van belang dat het juiste blusmiddel op de juiste plaats aanwezig is. De training Kleine Blusmiddelen is een praktijkgerichte training die de deelnemers in staat moet stellen om een beginnende brand te blussen.


Inhoud Theorie:


• verbranding en blussing;

• brandklassen A, B, C;

• draagbare blustoestellen;

• vaste blusinstallaties;

• brandoorzaken;

• brandpreventie;

• alarmering.


Praktijk:


• blusoefeningen op diverse objecten;

• preventiemaatregelen.


In de reguliere BHV-certificering komen uiteraard de kleine blusmiddelen aan bod. In deze training wordt nader aandacht besteed aan de kleine blusmiddelen.