ZHKH

ZELF HULP KAMERADEN HULP

► Bij de examens ZHKH kunnen geschminkte gewonden worden ingezet van de Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding van Slachtoffers (LOTUS);


► Bij de lessen ZHKH kunnen reanimatie- en beademingspoppen en -fantomen worden gebruikt;


► Groot deel van de lessen zal in de natuur / buiten plaatsvinden, er zullen scenario's gedraaid worden


► Je leert het ZHKH protocol en PAMAN. Bij je opleiding krijg je de IK 2-22


► Je krijgt een certificaat van Remkes Safety.


► Deze opleiding wordt gegeven door (ex)defensie medewerkers


► Opleiding neemt een volle dag in beslag
Zelf Hulp en Kameraden Hulp.


ZHKH is de vorm van eerstehulpverlening die iedere individuele militair in zijn militaire opleiding krijgt aangeleerd. Het is de militaire variant op Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO), waarbij de gewonde zichzelf eerste hulp verleent of eerste hulp geboden krijgt door collega's die niet primair geneeskundig geschoold zijn.


Alle handelingen binnen de ZHKH zijn gericht op het voorkomen en bestrijden van levensgevaarlijke stoornissen in de algemene toestand.


Ook bij de ZHKH wordt sinds 1 januari 2000 gewerkt volgens het ABCD-protocol van de Advanced Trauma Life Support (ATLS).   


Adviseurs zijn mensen, die van de heuvel afkomen om de gewonden af te schieten nadat de strijd gestreden is.