Evenementen

Evenementenzorgverlener Cat. 1

Heeft u een basisdiploma/certificaat EHBO en u wilt meer weten van de Veldnorm Evenementenzorg? Werken op evenementen?
Dan bieden wij u nu een online training aan “Evenementen ZorgverlenerCat.1”
Deze training bestaat uit 5 modules
Module 1: Pro-actieve Evenementenzorg
Module 2: Persoonlijke Veiligheid
Module 3: Evenementen Veiligheid
Module 4: Communicatie
Module 5: Eerste Hulp

Op een evenement wil je de beste zorg voor de bezoekers en de medewerkers.