Scholen

SCHOLEN

"Opeens begon ze over te geven en viel op de grond".

6 MINUTEN-LES

In de 6-Minutenles van de Hartstichting / Nederlandse Reanimatie Raad  leren leerlingen reanimeren en een AED gebruiken.


De 6-Minutenles bestaat uit theorie- en praktijkoefeningen. Na 2 tot 4 lesuren weten leerlingen wat ze moeten doen bij een hartstilstand. De 6-Minutenles sluit aan bij vakken zoals biologie, lichamelijke opvoeding, verzorging en maatschappijleer. Je kunt de lessen ook geven in een projectweek.


De les is geschikt voor:


leerlingen vanaf 14 jaar (2e leerjaar en hoger)

alle niveaus in het voortgezet onderwijsDe hartstichting en de TU Delft hebben samen de serious game Held ontwikkeld. Met de game leren leerlingen op een uitdagende manier de theorie van reanimeren. De leerlingen spelen de game als huiswerk en krijgen op school nog 2 uur praktijkles.


In plaats van deze game kan er op school natuurlijk ook gewoon theorieles gegeven worden.