Bedrijfshulpverlener Module Kind en Omgeving

Bedrijfshulpverlening Module Kind en Omgeving

Als je dit kunt, kun je levens redden

De BHV-cursus Module Kind en Omgeving is gericht op medewerkers van de volgende doelgroepen:


•Medewerkers kinderdagverblijf

•Medewerkers BSO

•Medewerkers peuterspeelzaal

•Medewerkers speelparadijs

•Medewerkers dagopvang kinderen

•Leerkrachten basisschool

•Medewerkers consultatiebureau en Centrum van Jeugd en Gezin

•Vrijwilligers en medewerkers van kinderrijke locaties


Tijdens de twee dagen durende basistraining BHV Kind en Omgeving leert u de volgende vaardigheden toe te passen in de praktijk, specifiek afgestemd op de risico’s en letsels in een kinderrijke omgeving.


•Hoe alarmeer je de hulpdiensten?

•Oogletsels

•Kneuzingen en verstuikingen

•Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels

•Brandwonden

•Reanimatie

•Gebruik van de AED

•Brand en gevaren bij brand

•De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruimingWe kunnen geheel zelfstandig certificeringen uitgeven van de NIKTA.

Onze trainingen kunnen InCompany gegeven worden.


Neem gerust contact op als u een goede volwaardige BHV opleiding wil volgen.

Onze cursus ‘BHV, Module Kind en Omgeving’ is IKK-proof!


Per 1 juli 2018 heeft het Ministerie van SZW het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘BHV, Module Kind en Omgeving’ opgenomen in de lijst van toegelaten certificaten in het kader van

de Regeling Wet kinderopvang (als gevolg van het Akkoord IKK). Daarmee telt die lijst 4 persoonscertificaten van NIKTA!


Wij verzorgen de cursus BHV-K en vragen voor de geslaagde cursisten het NIKTA persoonscertificaat BHV-K aan. Reeds met dit ene certificaat voldoet de certificaathouder aan zowel de Arbowet (art. 15) als de Regeling Wet kinderopvang (art. 8, 9b en 10d)!


Voor pedagogisch medewerkers met BHV-taken geldt bij ons dus de unieke mogelijkheid van 1 cursus met 1 certificaat (NIKTA BHV-K) om te voldoet aan zowel de Arbowet als de Regeling Wet kinderopvang (IKK)!!!