Omgaan met bommeldingen

Omgaan met bommeldingen

Een Bommel-ding!! Wat moet en kan ik daar nou mee?

Het aannemen van een Bommelding is binnen de BHV en het BHV onderwijs ondergeschikt. Toch is het in deze tijden niet ondenkbaar dat een bedrijf, instelling of evenement getroffen wordt door een bommelding. De gevolgen van een nep-bommelding kunnen aan een bedrijf, instelling of evenement grote schade toebrengen.


Hoe gaat de BHV-er er dan mee om? Deze BHV-er heeft een hele belangrijke taak. Deze BHV-er is de sleutel naar een eventuele melder. De BHV-er heeft wel een Bommeldings Formulier, maar waar moet deze nu ECHT op letten? Wat moet je vragen? Hoe gebruik je het formulier?


Wat gebeurt er allemaal na het binnenkomen van een bommelding?


Deze training neemt 1 dagdeel in gebruik en is geschikt voor BHV'ers, receptionisten, telefonisten, leidinggevenden of een ieder die geinteresseerd is.