Diving First Aid / EHBO bij duikongevallen

Diver First Aid / EHBO voor duikongevallen

IANTD Diver First Aid / Oxygen Provider / AED
Training in het toedienen van Eerste Hulp Bij (Duik)Ongevallen is zonder twijfel één van de meest nuttige trainingsprogramma’s voor duikers. Snelle en efficiënte Eerste Hulp kan levens redden.

Het doel van deze training is het voorzien van basis Eerste Hulptechnieken voor duikers.

De focus wordt gelegd op duikgerelateerde problemen en de behandeling ervan. Daarnaast voorziet de training ook nuttige informatie voor de Eerste Hulp bij andere verwondingen, welke

kunnen voorvallen op duiklocaties.


Deze opleiding is ook voor niet-duikers bedoeld.