Acute zorg voor de kraamzorg

ACUTE ZORG VOOR DE KRAAMZORG

                           Een kind, een wonder, zo mooi, heel bijzonder!

Belangrijk om te weten: diverse zorgverzekeraars vergoeden een reanimatiecursus via de aanvullende verzekering. Check dit bij jouw verzekering. Meestal vind je deze vergoeding onder het kopje 'preventieve zorg' of 'preventieve cursus'.

Op 1 juli 2010 is in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel (Motie Langkamp/Arib, Kamerstuk 29 323, nr. 79) aangenomen dat kraamverzorgenden verplicht zich te scholen op het gebied van levensreddende handelingen. De richtlijnen en de Branchekwalificatie (van Calibris) spreken (tot nu toe) alleen van een EHBO- casu quo EHBO aan Kinderen-opleiding (inclusief reanimatie). Deze opleidingen zijn redelijk algemeen van aard en daardoor  binnen een kraamgezin mogelijk niet in elke situatie, die vraagt om adequate eerstehulpverlening, toereikend of van toepassing.

In deze cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:


- preventie in de kraamomgeving

- mogelijk ernstige situaties in de kraamperiode

- controleren bewustzijn

- stabiele zijligging

- draai van buik naar rug

- stoppen ernstige bloeding

- reanimatie volwassene, kind en baby (volgens de richtlijnen van de   

  Nederlandse Reanimatie Raad)

- AED (optioneel)