DAN

DAN OPLEIDINGEN

VEILIGHEID BEGINT MET OPLEIDEN.

Basic Life Support Provider

Het DAN Basic Life Support provider ("DAN BLS Provider") programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan te leren nodig om (BLS) bij volwassen slachtoffers te verlenen.

BLS bestaat uit meerdere Eerste Hulptechnieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen). Aan het eind van de cursus kan de DAN BLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de ongevalplek. Snel alarmeren en snelle BLS zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen


Deze cursus is incl. reanimatie.

Automatische Externe Defibrilator

Deze cursus, DAN Automated External Defibrillator (AED) is  bedoeld om duikers en niet-duikers op te leiden om de waarschuwingstekens van een Plotselinge Hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van Levensreddend Handelen technieken en een Automatische Externe Defibrillator te gebruiken terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.

First Aid

De DAN First Aid cursus is een training die bedoeld is om mensen met een reanimatie-/BLS certificaat op te leiden om Eerste Hulp aan volwassen slachtoffers met niet levensbedreigende verwondingen te verlenen. Hoewel de cursus opgezet is om samen met de DAN BLS cursus gegeven te worden, kan hij ook als extra module aangeboden worden aan mensen die al een DAN BLSbrevet of een ander BLScertificaat volgens de ERC richtlijnen hebben. In een echte ongevalsituatie zijn de eerste Hulpvaardigheden de volgende stap na het verlenen van effectieve BLS. 

First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

Deze cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. 

 

Cursusdoel

Het doel van deze cursus is het algemene duikpubliek en geïnteresseerde niet-duikers te trainen en op te leiden in de eerste hulptechnieken bij een mogelijke verwonding door gevaarlijke zeedieren. Deze cursus introduceert de identificatie van potentieel gevaarlijke zeedieren en hoe verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om te blijven leren.


On-Site Neurological Assessment for Diver

Deze cursus, On-Site Neurological Assessment for Divers, is een programma voor gevorderden dat extra training biedt aan diegenen die met succes de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus in de laatste twee jaar (24 maanden) hebben afgerond. Het werd ontwikkeld om DAN Oxygen Providers op te leiden in hoe de on-site neurologische beoordeling voor duikers uit te voeren.


Cursusdoel

Het DAN On-Site Neurological Assessment for Divers Provider (“DAN On-Site Neuro Provider”) programma is bedoeld om:


• De kennis van de waarschuwingstekenen van een duiknoodgeval op te halen

•  Te herkennen wanneer het juist is om een neurologische beoordeling ter plaatste uit te voeren

•  Een neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren


Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

Deze cursus, Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een oplediding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichtsbijzinde kliniek organiseert.


Cursusdoel

Het doel van deze cursus is om mensen te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof asl eerste hulp bij verdenking van een onderdompelingsincident (bijna-verdrinking).

Oxygen provider

De cursus is bedoeld om het algemene duikpubliek op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwonding. Bovendien geeft deze cursus een introductie aan nieuwe duikers in de beginselen van het herkennen van duikverwondingtekenen en -symptomen, handelingen en management ervan. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen. De DAN Oxygen Provider cursus is niet bedoeld om leken te trainen om zuurstof aan het algemene publiek toe te dienen. Hoewel de medische standaards en materialen voor het toedienen van noodzuurstof aan zowel duikers als niet-duikers gelijk zijn, leidt de DAN Oxygen Provider cursus mensen niet op te reageren bij een verwonding of ziekte in het algemeen met gebruik van zuurstof.


Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Deze cursus, Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, is een gevorderden cursus en geeft extra training aan diegenen die met succes de DAN First Aid for Scuba Diving Injuries cursus hebben afgerond. Hij is bedoeld om Oxygen Providers te trainen in het gebruik van een beademingsautomaat (zoals met de MTV100) en/of de AmbuBallon (BMV). 

 

Cursusdoel

Het DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries provider ("DAN Advanced Oxygen Provider") programma is ontworpen om de vaardigheden en kennis te onderwijzen die nodig zijn voor het levensreddend handelen en te reanimeren met reanimatie technieken om een duiker die niet ademt te helpen. De cursus is in twee delen onderverdeeld: Het gebruik van de Manually Triggered Ventilator (MTV, ook bekend als reanimatie overdrukventiel) en het gebruik van de AmbuBallon (BVM)Diving Emergency Management Provider en Diving First Responder

DAN biedt verscheidene duikgerichte Eerste Hulp trainingsprogramma’s aan. Omdat deze cursussen vaak afzonderlijk aangeboden worden, is er sprake van een herhaling van bepaalde informatie en vaardigheden. 


De Diving Emergency Management Provider en de Diving First Responder Cursus maken het mogelijk voor DAN instructeurs om een geïntegreerde cursus aan te bieden die duikers in staat stelt om de informatie en vaardigheden van de DAN trainingsprogramma’s te leren, waarbij sprake is van een behoorlijke tijdsbesparing maar waarbij geen enkele vaardigheid wordt weggelaten.

Waar de Diving Emergency Management Provider cursus de Oxygen,   AED en HMLI cursus combineert, omvat de DAN Diving First Responder cursus ook de vaardigheden en kennis van de   Advanced Oxygen Provider cursus.


Medical Oxygen Rebreather (MO2R)

De DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R) Training Module is een aanvullende trainingsmodule voor mensen die de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus met succes hebben afgerond binnen de afgelopen 12 maanden. DAN Oxygen Providers worden getraind om die duikverwondingen te herkennen waarbij een MO2R systeem een effectieve methode kan zijn om eerstehulp met zuurstof te leveren, hoe het systeem in elkaar te zetten en eerste hulp met zuurstof te leveren met behulp van een MO2R.


Diving Emergency Specialist

Continue educatie is een belangrijke manier waarop duikers hun duikvaardigheden kunnen bijslijpen en zich kunnen verbeteren als duikers. Diver Alert Network begrijpt hoe belangrijk het is een actieve en geïnteresseerde duiker te zijn die er de tijd voor neemt om niet alleen nieuwe duiktechnieken te leren, maar ook technieken om voor jezelf en andere gewonden van een duikongeval te zorgen

Om deze betrokkenheid bij duikveiligheid te erkennen heeft DAN een nieuwe erkenningsprogramma in het leven geroepen, Diving Emergency Specialist genaamd. De DES erkenning is een manier om duikers te herkennen die de opleiding gedaan hebben om zo nodig om klaar te staan voor buddy’s en daardoor veiligere duikers zijn geworden.

Om deze erkenning te verdienen, moeten duikers geldige brevetten hebben in:

•Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (of gelijkwaardig)


Plus drie van de volgende:

•Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (of gelijkwaardig)

•First Aid for Hazardous Marine Life Injuries (of gelijkwaardig)

•Automated External Defibrillation (AED) (of gelijkwaardig)

•On-Site Neurological Assessment for Divers (of gelijkwaardig)

•Medical Oxygen Rebreather (MO2R)

 


Duikers die een Diving First Responder Provider cursus hebben gedaan, voldoen al aan de hierboven gestelde eisen.

De duiker moet ook in het bezit zijn van:

•een brevet op rescueniveau of hoger bij een duikorganisatie; en

•geldig Reanimatie- en eerste hulpdiploma (bijvoorbeeld DAN BLS brevettering).


Dit is geen opleiding maar een certificaat dat je zelf bij DAN kan aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet.

 Paediatric care


De BLS en AED cursus kunnen aangevuld worden met de Paediatric care. (Kinder en baby reanimatie).

 Fire Safety Officer


De Brand opleiding van de DAN. Samen met BLS en First Aid kunnen we voor u een complete BHV opleiding maken.

Dive Medicine for Divers

Als je meer wilt weten dan alleen maar de basale eerste hulp technieken is Dive Medicine for Divers je volgende stap. Uiteindelijk leiden meer kennis en een beter begrip van hoe ons lichaam reageert op druk en de stress van het duiken tot veiliger duikers omdat we onze beperkingen en de beperkingen van de situatie beter gaan begrijpen.


Deze cursus bestaat uit 3 modules: •  Basis onderzoeken — deze module leert je hoe je de ademhaling- en hartfunctie van een duiker kunt evalueren met gebruik van een stethoscoop.   

•  Fitness voor het duiken — deze module behandelt wat het betekent om fysiek fit genoeg te zijn om te duiken en de medische condities die duikers uit het water kunnen houden. Hij bevat ook een bespreking van basale oorklaartechnieken.   

•  Veiligheidsplanning — deze module omvat processen en procedures om je duiken veiliger temaken, maar bespreekt ook hoe je moet omgaan met de nasleep van een duikongeval, inclusief zorgen voor de duikuitrusting van de duiker voor een onderzoek en zorgen voor de hulpverleners na die tijd.   


Dive Medicine for Divers: Level 2, staat voor geavanceerde kennisontwikkeling voor duikers geïnteresseerd in het beter begrijpen van duikmedische en veiligheidsonderwerpen. Het bevat onderwerpen als Decompressieongeval, Barotrauma en Materiaalzaken naast besprekiingen van casussen die het begrip van symptoom herkenning verdiepen en een werkblad om met de gewonde duiker mee te zenden in geval van een ongeval. Er is ook een door een instructeur geleid onderwerp over ernstige allergische reacties, het gebruik van een Epi-pen in een noodgeval en het opnemen van de bloeddruk.


Dit programma is ontwikkeld om duikers te informeren over wat er gebeurt tijdens een duiknoodgeval en welk effect duiken op het lichaam heeft. Het geeft een raamwerk om geïnteresseerde duikers op te leiden via een reeks van onderwerpen die gewoonlijk niet aan bod komen in de basis duiktraining


Program Outline

Duikers kunnen deze modules in iedere willekeurige volgorde doen, al naar gelang hun agenda en gelegenheid het toestaat. Maar het volgende overzicht is de aanbevolen programmavolgorde.

•Decompressieongeval (video)

•Barotrauma (video)

•Je hebt het voor het zeggen (door instructeur geleide discussie)

•Materiaalzaken Issues (video)

•Geven van informatie (door instructeur geleide discussie)

•Ernstige allergische reactie (door instructeur geleide discussie)

•Gebruik van een Epi-pen (vaardigheid)

•Opnemen van bloeddruk (vaardigheid)


Dive Medicine for Divers: Part 3, betekent geavanceerde kennisontwikkeling voor duikers geïnteresseerd in het beter begrijpen van duikmedische en veiligheidsonderwerpen. Het bevat onderwerpen over gastoxiciteit, de oorzaken en mechanismen van verdrinking en het gebruik van een otoscoop voor het onderzoeken van de oren van een duiker. Er zijn ook onderwerpen die door een instructeur geleid worden betreffende het berekenen van partiële gasdrukken, de oorzaken van verdrinken van duikers, juridische zaken betreffende hulp verlenen in een noodgeval en het leren gebruiken van een otoscoop.


Het programma is ontwikkeld om duikers te informeren over wat er gebeurt in de duiknoodgeval en welk effect duiken op hun lichaam heeft. Het geeft een raamwerk om geïnteresseerde duikers op te leiden via een reeks van onderwerpen die gewoonlijk niet aan bod komen in de basis duiktraining.


Program Outline

Duikers kunnen deze modules in iedere willekeurige volgorde doen al naar gelang hun agenda en gelegenheid het toestaat. Maar het volgende overzicht is de aanbevolen programmavolgorde

•Gastoxiciteit (video)

•Partiële drukberekeningen (instructeur geleid)

•Verdrinking (video)

•Oorzaken van verdrinken door duikers (instructeur geleid)

•Zaken betreffende hulpverlening — Barmhartige Samaritaan wetten (instructeur geleid)

•Gebruik van een otoscoop (video)

•Leren een otoscoop te gebruiken (instructeur geleid)