Eerste hulp aan kinderen (CFC)

EERSTE HULP AAN KINDEREN

Bij de eerste hulp zit het weer vol met kinderen met lantaarnpalen en brughekjes aan hun tong

Care for Children


Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een module certificaat Eerste Hulp aan kinderen weet u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.


Ook krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen (0-1 jaar) en kinderen (1-puberteit) bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.


Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp. Het is een losstaande cursus of kan gecombineerd gevolgd worden met de EFR.


Onderwerpen

In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten. Ook komen een aantal kinderziekten aan bod en hoe u dan kunt handelen.


Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen, bij bijvoorbeeld:

•een bloeding

•shock

•kneuzing en verstuiking

•botbreuk

•tandletsel

•oververhitting

•koortsstuipen

•brandwond.


Examen

De opleiding wordt afgesloten met een toets. De minimumleeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar. Na het behalen van de toets ontvangt u een certificaat Care for Children van de EFR. Het certificaat is evenals het diploma Eerste hulp van de EFR twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur te verlengen, is het raadzaam herhalingslessen te volgen. Tijdens deze lessen worden bepaalde onderwerpen herhaald en kunt u aantonen nog steeds een kundige eerstehulpverlener aan kinderen te zijn.


Extra

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de GGD Nederland hebben aan gastouders de eis gesteld dat zij vanaf 1 januari 2010 in het bezit moeten zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van de EFR / CFC.


Iedere houder van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij Eerste Hulp verlenen. Wij vinden het belangrijk dat EHBO’ers zonder angst of belemmering Eerste Hulp kunnen verlenen.