Jeugd en gezin

JEUGD EN GEZIN

"Niets doen is geen optie"

Kindermishandeling, ouderenmishandeling, pesten, seksuele intimidatie en huiselijk geweld; het stopt nooit vanzelf. Tegen al deze vormen van geweld in huiselijke kring, op scholen of sportclubs kun je iets doen, hoe moeilijk dat ook is.


Volgens de Wet meldcode zijn de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie verplicht te werken met een meldcode. Een meldcode is een vijfstappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze algemene basiscursus leer je werken met een meldcode.


Remkes Safety verzorgt trainingen, workshops, informatieavonden en adviesgesprekken op maat.


Dit is in de eerste plaats geschikt voor scholen (Primair en Voortgezet onderwijs), jongeren, mensen die met jongeren werken, mensen uit de gezondheidszorg. Ook anderen kunnen natuurlijk met de trainingen meedoen.


We kunnen het op individuele basis organiseren maar ook In-Company geven.


Bij elke training ontvangt u een certificaat van deelname.Van de volgende onderwerpen kunnen wij u een training, workshop of informatie/advies gesprek op maat aanbieden. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste instanties voor hulp.


- Online seksueel misbruik

- Werken met een meldcode

- Loverboy problematiek

- KindermishandelingBij advies gesprekken en trainingen wordt natuurlijk alles vertrouwelijk behandeld.


Wij zijn geen psychologen. We bieden dus geen therapie. We kunnen u wel doorverwijzen. Wij geven trainingen en lezingen over bovengenoemde onderwerpen.


Neem vrijblijvend contact op.